Mr. Horumar Teacher

Teacher

(4.75)

Koorsooyinka

4

Ardayda

32

Aragtiyaasha

4

Igu saabsan

Akounkani waxaa leh Pageka - Horumar.net

Waxaa koorsoodhinka soo geliyo shakhsiyaal kala duwan. Qaar waa arday, qaarna waa macallimeen. Haddii aad jeceshahay inaad wax ku bartid magaca shirkada nala soo xiriir --->> teacher@horumar.net

Koorsooyinka