Dadka farsamada yaqaan?

Farsamadu waxaa la bartaa